Cel Fosc es reuneix a Madrid

Observatori Astronòmic Nacional

L'Assemblea General de Cel Fosc es va celebrar a Madrid el passat 25 de març de 2023 en la seu de l'Observatori Astronòmic Nacional. Ens hem reunit de nou per a veure'ns les cares i parlar del que hem fet durant l'any passat i quins projectes tenim de cara al futur. L'Assemblea va ser híbrida, presencial i també on-line, per als socis que no podien o no els convenia desplaçar-se a Madrid. Prèviament a la reunió, personal de l'Observatori ens va fer una visita guiada per les instal·lacions històriques, fent una parada molt especial en la reconstrucció del telescopi Herschel.

Es va parlar dels diversos processos legislatius en tramitació. El nou Projecte de Reial decret pel qual s'aprova el Reglament d'estalvi i eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica que va acabar la seua tramitació en 2021 encara no ha sigut publicat però des d'Europa sembla que la conscienciació sobre el problema de la contaminació lumínica va creixent amb diferents iniciatives. També es van detallar les activitats de les diverses seccions locals i de la noves idees de divulgació per a conscienciar a la població dels problemes que causa la contaminació lumínica. En aquest aspecte, el mateix dia a la vesprada la Federació d'Associacions Astronòmiques d'Espanya (FAAE) i Cel Fosc van presentar el vídeo "La Contaminación Lumínica depende de nosotros". Aquesta producció, el realitzador de la qual és Álvaro Leinen, és una adaptació dels continguts de l'exposició sobre contaminació lumínica que tenim en format físic. Finalment, com es va acordar en la passada Assemblea General, la Junta Directiva ha sigut ampliada amb l'entrada de María Jesús Garrido com a nova vocal que s'encarregarà de les xarxes socials.